Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” (БФН)
„Българска филателия и нумизматика" (БФН) е специализирано поделение на „Български пощи" ЕАД с основен предмет на дейност:

 1. Печат на:
  • - български пощенски марки;
  • - пощенски ценни книжа;
  • - акциденции;
  • - филателни и други рекламни материали и опаковки за търговски цели;
  • - печатни услуги за местни и чуждестранни клиенти;
 2. Търговия с български пощенски марки, филателни пособия, филателна литература и др.

Директор:
Станислав Дочев

За контакти:
Адрес: 1612 София, ул. Хайдушка поляна № 8
Телефон: 02/ 953 22 33
Факс: 02/ 953 18 26
E-mail: delovodstvobfn@bgpost.bg

 

Специализирано поделение "ИМС/БУЛПОСТ"