Брой на пощенските станции
2981
 Пощенски станции в градовете 632
 Пощенски станции в селата с население над 800 жители 972
 Пощенски станции в селата с население от 200 до 800 жители 1171
 Пощенски станции в селата с население под 200 жители  206
 Обслужвано население от една пощенска станция, бр.
2866
 В градовете
 9905
 В селата
974
 Обслужвана територия от една пощенска станция, кв.км.
37
 Брой на пощенските агентства 141
 Пощенски кутии за събиране на кореспондентски пратки, бр. 5286
 В градовете 1947
 В селата 3339
 Дължина на пощенските пътища, км 74561
 Обслужвани с автомобилен транспорт 63503
 - ведомствен 62386
 - нает 1117
 Обслужвани от междуселищни пощальони 11148