1. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Служител гише, той и пощенски раздавач (пощальон) (доставъчна дейност)“ – на 5 часа в ПС Могила към ОПС Стара Загора
 2. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Пощенски раздавач (пощальон)(дост.дейност)“ – на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц към ОПС Стара Загора
 3. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Пощенски раздавач (пощальон)(дост.дейност)“ – на 4-часов работен ден в ПС Стара Загора клон 11 към ОПС Стара Загора
 4. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Офис Мениджър (ПС III кат.)“ – на 8 - часов работен ден в ПС Раднево Ц към ОПС Стара Загора
 5. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Касиер, гише в ПС I кат. “ – на 8 - часов работен ден в ПС Казанлък Ц към ОПС Стара Загора 
 6. Регионално управление "Южен централен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността "Служител гише, той и пощенски раздавач" ПС Паталеница - 7 ч.р. ден" към ОПС Пазарджик
 7. Регионално управление "Югоизточен регион"обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Касиер, гише в ПС I кат. “ – на 8 - часов работен ден в ПС Казанлък Ц към ОПС Стара Загора 
 8. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Офис Мениджър (ПС III кат.)“ – на 8 - часов работен ден в ПС Раднево Ц към ОПС Стара Загора
 9. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Пощенски раздавач (пощальон)(дост.дейност)“ – на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц към ОПС Стара Загора
 10. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Пощенски раздавач (пощальон) (доставъчна дейност)(пощальон) (междуселищен пощальон)“ – на 3 часа в ПС Паничерево обслужващ, с.с.Едрево към ОПС Стара Загора 
 11. Регионално управление "Югоизточен регион" обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Служител гише, той и пощенски раздавач (пощальон) (доставъчна дейност)(пощальон) (междуселищен пощальон)“ – на 5 часа в ПС Яворово, обслужващ с.с.Малко Тръново към ОПС Стара Загора 
 12. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността „Пощенски раздавач (пощальон) (междуселищен пощальон)“  – на 5 часа в ПС Калояновец, обслужващ с. с. Християново и с. с. Арнаутито към ОПС Стара Загора
 13. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността Касиер, гише в ПС I кат.  на 8 - часов работен ден, за ПС Казанлък Ц
 14. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжносттаКасиер,гише в съобщенията /ІІ-ІІІ к./ на 8 - часов работен ден ПС Айтос Ц
 15. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността Пощенски раздавач в ПС Сърнево, обслужващ и с. с. Пшеничево
 16. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността Пощенски раздавач за ПС Стара Загора 3
 17. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявява процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността Пощенски раздавач с. Кравино и с. Княжевско
 18. Регионално управление „Северен централен регион“ обявява процедура за подбор за длъжността „Служител гише в ПС, той и пощенски раздавач“- на 4 часов работен ден
 19. Регионално управление „Западен регион“ обявява процедура за подбор за длъжността „Служител гише в пощенска станция (Началник ПС - сменен)“ ТОЙ и пощенски раздавач“- на пълен работен ден
 20. Регионално управление „Западен регион“ обявява процедура за подбор за длъжността „Сортировач поща /пощенски пратки/“ - на пълен работен ден
 21. Регионално управление „Западен регион“ обявява процедура за подбор за длъжността „Касиер гише“- на пълен работен ден
 22. Регионално управление „Западен регион“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач /пощальон/ доставъчна дейност в ПС“ - на пълен работен ден
 23. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността Касиер, гише в съобщенията /ІІ-ІІІ к./ на 8 - часов работен ден, за ПС Средец Ц

 24. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявява за провеждане на подбор по документи за длъжността Служител гише, той и пощенски раздавач (пощальон) (доставъчна дейност) – на 5 часа, за ПС Ракитница

 25. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността Служител гише, той и пощенски раздавач (пощальон) (дост. дейност) – на 3-часов работен ден, за ПС Рупките
 26. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността Служител гише, той и пощенски раздавач (пощальон) (доставъчна дейност)(пощальон) (междуселищен пощальон)  – на 5 часа, за ПС Яворово, обслужващ и с. с. Малко Тръново
 27. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността Офис Мениджър (ПС III кат.) – на 8 часов работен ден, за ПС Раднево
 28. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността Служител гише, той и пощенски раздавач (пощальон) (доставъчна дейност) на 2 часа, за ПС Винарово
 29. Регионално управление "Югоизточен регион"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността Служител гише – на 6 часа, за ПС Овощник
 30. Регионално управление "СИР"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността „Служител, гише в пощенска станция, той и пощенски раздавач“ - на 6 часа Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Добрич, ПС Одринци
 31. Регионално управление "СИР"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността „Служител, гише в пощенска станция, той и пощенски раздавач“ - на 4 часа Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Добрич, ПС Малина
 32. Регионално управление "СИР"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността „Касиер, гише в съобщенията“- на пълен работен ден Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Шумен, ПС Нови пазар
 33. Регионално управление "СИР"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността Пощенски раздавач /пощальон/ доставъчна дейност в ПС“ - на 6 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Варна, ПС Аксаково
 34. Регионално управление "СИР"  обявяваза провеждане на подбор по документи за длъжността „Пощенски раздавач /пощальон/ доставъчна дейност в ПС“ - на 6 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Добрич, ПС Добрич Ц
 35. Регионално управление „СИР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач /пощальон/ доставъчна дейност в ПС“ - на 6 часов работен ден
  Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Варна, ПС Игнатиево
 36. Регионално управление „СИР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач /пощальон/ доставъчна дейност в ПС“ Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Шумен, ПС Шумен 5 клон
 37. Регионално управление „СИР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Касиер, гише в съобщенията“- на пълен работен ден Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Варна, ПС Варна
 38. Регионално управление „СИР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Служител, гише в пощенска станция, той и пощенски раздавач“ - на 4 часа Месторабота: Регионално управление „Североизточен регион“, ОПС Варна, ПС Дюлино
 39. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач, пощальони /доставъчна дейност и междуселищен/“ - на 8 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Пловдив 4
 40. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач, пощальони /доставъчна дейност и междуселищен/“ – на 8 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Пловдив Ц.
 41. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Служител, гише в пощенска станция, IV кат.“ – на 8 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Ягодово.
 42. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Сортировач поща /пощенски пратки/“ към РСЦ Пловдив - на пълен работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, РСЦ Пловдив
 43. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Служител, гише в пощенска станция- сменен“, на 8 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Пловдив Ц.
 44. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Служител, гише в пощенска станция, IV кат.“ – на 8 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Бенковски.
 45. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач, пощальони /доставъчна дейност и междуселищен/“ - на 8 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Войводиново
 46. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач, пощальони /доставъчна дейност и междуселищен/“ – на 6 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Крумово.
 47. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач, пощальони /ДД И МС/“ - на 8 часов работен ден Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Пловдив, ПС Пловдив 1
 48. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Касиер гише в съобщенията /ПС I кат./“- 2 /две/ щатни бройки, на срочен договор
  Месторабота: Регионално управление „Южен централен регион“, ОПС Кърджали, Кърджали Ц
 49. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността Касиер, гише в ПС- I категория,  на 8 - часов работен ден, за ПС Пазарджик
 50. Регионално управление „ЮЦР“ обявява процедура за подбор за длъжността „Служител, гише в пощенска станция, (Началник пощенска станция IV кат.) – на 8 часов работен ден
 51. Регионално управление ЮИР" обявява процедура за подбор за длъжността „Пощенски раздавач (пощальон)(дост.дейност)“ – на 8-часов работен ден в ПС Казанлък Ц  към ОПС Стара Загора
 52. Регионално управление ЮИР" обявява процедура за подбор за длъжността „Касиер, гише в ПС I кат. “ – на 8 - часов работен ден в ПС Казанлък Ц към ОПС Стара Загора