Важен елемент от дейността на  „Български пощи” ЕАД е разпространението на ежедневни и периодични издания чрез абонамент на територията на цялата страна. С модерните си логистични възможности, квалифицирани кадри и огромен опит „Български пощи” гарантират качествено обслужване на клиентите с навременна и точна доставка на предпочитаните от тях издания.