ЦЕНИ ЗА УСЛУГАТА "ТЕЛЕПОЩА"

Услуга „Телепоща”

Цена в лв (с ДДС)

За пренасяне на съобщения чрез ТЕЛЕПОЩА в страната се заплаща цена:

За всяка първа страница

2,30

За всяка следваща страница, по

1,50

Цени за допълнителни услуги:

„заверка на съдържанието”

7,00

„известие за доставяне”

0,55

„до поискване”

0,40

„луксозна телепоща”

Допълнително се заплаща цена на картичка