Производство
УСЛУГА До 50 000 До 100 000 До 200 000 До 300 000 До 500 000 До 1 000 000 Над 1 000 000
Персонализация 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083
Печат на 1 копие А4, 1+ 0 0.028 0.026 0.0242 0.024 0.022 0.021 0.02
Влагане на 1 копие (машинно) 0.017 0.016 0.0154 0.015 0.014 0.012 0.011
Влагане на 1 копие (ръчно) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
 
Материали
1 лист А4 /материал/ Единични цени за материали - съгласно сключени договори за доставка на същите.
1 плик С 4 /материал/
1 плик С5 /материал/
1 плик С6/5 /материал/
 
Доставка
  До 50 000 До100 000 До 200 000 До 300 000 До 500 000 До 1 000 000 Над 1 000 000
1 плик С 4 /материал/ 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21
1 плик С5 /материал/ 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2
1 плик С6/5 /материал/ 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 0.19

Посочените цени са без ДДС