Цените на услугите от универсалната пощенска услуга са освободени от ДДС във връзка с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност, от 1.01.2007г.

 

ЦЕНИ

на международни колетни пратки без обявена стойност, изпращани по земен път

тегло (в кг)
ЗОНИ (цена в лева)
1
2
3
4
5
6
до 1 кг
27.00
29.00
32.00
34.00
35.00
38.00
над 1 до 2 кг
30.00
34.00
38.00
42.00
45.00
51.00
над 2 до 3 кг,
32.00
39.00
44.00
50.00
56.00
64.00
над 3 до 4 кг
35.00
43.00
50.00
58.00
67.00
77.00
над 4 до 5 кг
37.00
47.00
56.00
66.00
78.00
90.00
над 5 до 6 кг
40.00
51.00
62.00
74.00
89.00
103.00
над 6 до 7 кг
42.00
55.00
68.00
82.00
100.00
116.00
над 7 до 8 кг
45.00
59.00
74.00
90.00
111.00
129.00
над 8 до 9 кг
47.00
63.00
80.00
98.00
122.00
142.00
над 9 до 10 кг
49.00
67.00
86.00
106.00
133.00
155.00
над 10 до 11 кг
51.00
71.00
91.00
114.00
143.00
168.00
над 11 до 12 кг
53.00
75.00
97.00
122.00
153.00
181.00
над 12 до 13 кг
55.00
79.00
103.00
130.00
163.00
194.00
над 13 до 14 кг
57.00
83.00
109.00
138.00
173.00
207.00
над 14 до 15 кг
59.00
87.00
115.00
146.00
183.00
220.00
над 15 до 16 кг
61.00
91.00
121.00
154.00
193.00
233.00
над 16 до 17 кг
63.00
95.00
127.00
162.00
203.00
246.00
над 17 до 18 кг
65.00
99.00
133.00
170.00
213.00
259.00
над 18 до 19 кг
67.00
103.00
139.00
178.00
223.00
272.00
над 19 до 20 кг
69.00
107.00
145.00
186.00
233.00
285.00
над 20 до 21 кг
71.00
111.00
151.00
194.00
243.00
298.00
над 21 до 22 кг
73.00
115.00
157.00
202.00
253.00
311.00
над 22 до 23 кг
75.00
119.00
163.00
210.00
263.00
324.00
над 23 до 24 кг
77.00
123.00
169.00
218.00
273.00
337.00
над 24 до 25 кг
79.00
127.00
175.00
226.00
283.00
350.00
над 25 до 26 кг
81.00
131.00
181.00
234.00
293.00
363.00
над 26 до 27 кг
83.00
135.00
187.00
242.00
303.00
376.00
над 27 до 28 кг
85.00
139.00
193.00
250.00
313.00
389.00
над 28 до 29 кг
87.00
143.00
199.00
258.00
323.00
402.00
над 29 до 30 кг
89.00
147.00
205.00
266.00
333.00
415.00
над 30 до 31 кг
91.00
151.00
211.00
274.00
343.00
426.00
над 31 до 31,5 кг
92.00
153.00
214.00
278.00
348.00
432.00

 

 

 

ЦЕНИ

на международни колетни пратки без обявена стойност, изпращани по въздушен път

 

тегло (в кг) ЗОНИ (цена в лева)
1 2 3 4 5 6
до 1 кг 29.00 34.00 36.00 40.00 43.00 49.00
над 1 до 2 кг 33.00 41.00 46.00 54.00 60.00 75.00
над 2 до 3 кг, 37.00 47.00 56.00 68.00 76.00 101.00
над 3 до 4 кг 41.00 54.00 66.00 82.00 92.00 127.00
над 4 до 5 кг 45.00 60.00 76.00 96.00 108.00 153.00
над 5 до 6 кг 49.00 67.00 85.00 110.00 124.00 178.00
над 6 до 7 кг 53.00 73.00 94.00 124.00 140.00 203.00
над 7 до 8 кг 57.00 80.00 103.00 138.00 156.00 228.00
над 8 до 9 кг 61.00 86.00 112.00 152.00 172.00 253.00
над 9 до 10 кг 65.00 93.00 121.00 166.00 188.00 278.00
над 10 до 11 кг 69.00 100.00 130.00 179.00 203.00 302.00
над 11 до 12 кг 73.00 107.00 139.00 192.00 219.00 326.00
над 12 до 13 кг 77.00 114.00 148.00 205.00 234.00 350.00
над 13 до 14 кг 81.00 121.00 157.00 218.00 249.00 374.00
над 14 до 15 кг 85.00 128.00 166.00 231.00 264.00 398.00
над 15 до 16 кг 89.00 134.00 175.00 244.00 278.00 421.00
над 16 до 17 кг 93.00 140.00 184.00 257.00 292.00 444.00
над 17 до 18 кг 97.00 146.00 193.00 270.00 306.00 467.00
над 18 до 19 кг 101.00 152.00 202.00 283.00 320.00 490.00
над 19 до 20 кг 105.00 158.00 211.00 296.00 334.00 513.00
над 20 до 21 кг 109.00 164.00 220.00 309.00 348.00 534.00
над 21 до 22 кг 113.00 170.00 229.00 322.00 362.00 555.00
над 22 до 23 кг 117.00 176.00 238.00 335.00 376.00 576.00
над 23 до 24 кг 121.00 182.00 247.00 348.00 390.00 597.00
над 24 до 25 кг 125.00 188.00 256.00 361.00 404.00 618.00
над 25 до 26 кг 129.00 194.00 265.00 374.00 418.00 639.00
над 26 до 27 кг 133.00 200.00 274.00 387.00 432.00 660.00
над 27 до 28 кг 137.00 206.00 283.00 400.00 446.00 681.00
над 28 до 29 кг 141.00 212.00 292.00 413.00 460.00 702.00
над 29 до 30 кг 145.00 219.00 301.00 426.00 474.00 723.00
над 30 до 31 кг 149.00 225.00 310.00 439.00 488.00 744.00
над 31 до 31,5 кг 151.00 228.00 315.00 445.00 495.00 754.00

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
За "чупливи” и "обременителни" колети цената е равна на тази за тегло, увеличена с 50 %.

 

Обявена стойност

Допълнителна услуга
Цена
Забележка
обявена стойност
 
допълнително към цената за тегло  се заплаща и цена за застраховка 6,30 лв, за първото подразделение от 65,34 СПТ или част от него и по 0,90 лв, допълнително за следващо или част от него подразделение от 65,34 СПТ.

 *СПТ - международна разчетна парична единица (прочети повече...

 

Цените на допълнителните пощенски услуги са с включен ДДС.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
известие за доставяне
2.00 лв
допълнително към цената за тегло за страни извън ЕС
 
2.40 лв
допълнително към цената за тегло за страни в ЕС
магазинаж на колетна пратка
0.30 лв
За всеки ден след деветия ден от доставяне на поканата
За  подадено писменно заявление за удължаване срока на съхранение (с изключение на пратки с бързоразвалящо се съдържание)
1.00 лв
до 15 дни над установения срок
Приемане /доставяне/  на колетни пратки от / на/ адреса на потребителя 
 
допълнително към цената за тегло, независимо от броя им, се заплаща цена за разстоянието
до адреса и обратно до пощенската станция
до 5 км
3.00 лв
 
над 5 км
за всеки следващ км
0.50 лв
 
за доставена колетна пратка до жилището на получателя
0.20 лв
за всеки кг или част от него

 

Забележка: На основание Член RC 144.9 от Правилника за пощенските колети за върнат международен колет подателят дължи:

  • цена за връщане;
  • неанулирани цени и налози, дължими на избрания пощенски оператор на местоназначението в момента на връщането на пратката на подателя.

 

ЦЕНИ
за входящи колетни пратки от трети страни, подлежащи на митнически контрол

За колетни пратки подлежащи или задържани от митническите власти за осъществяване на митнически контрол, се заплаща цена 4,80 лв., с включен ДДС.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗХОДЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕПОРЪЧАНИ И НЕПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ, КОЛЕТИ И EMS ПРАТКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА Covid 19

 

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че временно е преустановено приемането на изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и секограми/ и колети и EMS пратки за много страни.

Мярката се налага поради отменени полети на авиокомпаниите, както и големи забавяния в транспорта и доставката на пратки в значителен брой държави във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на Коронавирус в световен мащаб. Обработката на пратките в повечето страни отнема повече време от обикновено.

Тези обстоятелства водят до невъзможност за изпълнение на параметрите на услугите и стандартите за качество. „Български пощи“ ЕАД динамично следи ситуацията и търси възможности за възобновяване на спрените международни услуги. Работим по намиране на алтернативни решения /включително замяна на авиопревози с автомобилен транспорт/, където това е възможно.

Поради мерки във връзка с COVID19 - колетите, препоръчаните и EMS пратки може да се доставят извън установените стандарти и срокове, съгласно разпоредбите в страната на местоназначение.

 Към момента се приемат изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки, колети и EMS пратки за посочените по-долу в таблицата страни, като с „х“ са отбелязани съответните пратки, които се приемат:

 

Страна Препоръчани и непрепоръчани пратки
 /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и секограми/
Колети EMS пратки
Австрия х х х
Азербайджан х х  
Албания х само по земя  
Алжир х х  
Ангола х х  
Аржентина х х х
Армения х х  
Афганистан х х  
Бангладеш х х  
Бахрейн х х  
Беларус х х х
Белгия х х х
Бенин х х  
Бонер Саба и Сент Еустациус х х  
Босна и Херцеговина х х х
Бразилия х х х
Бурунди х х  
Бутан х х  
Виетнам х х  
Габон х х  
Гана х х  
Германия х х х
Гърнзи х х  
Гърция  х само по земя х
Дания х х х
Джърси х х  
Египет  х х  
Екваториална Гвинея х х  
Естония х х х
Етиопия х х  
Замбия х х  
Израел х х х
Индия х х х
Индонезия х х  
Йордания х х  
Ирак х х  
Иран х само по земя  
Ирландия х х х
Испания х х х
Италия х х х
Казахстан х х  
Камбоджа х х  
Камерун х х  
Канада х х х
Катар х х  
Кения х х  
Кипър х х х
Киргизстан х х  
Китай х х х
Конго /Бразавил/ х х  
Конго Д.Р. /Киншаса/ х х  
Корея Д.Н.Р. /Северна/ х х  
Косово х х  
Кувейт х х  
Кюрасао х х  
Латвия х х х
Либерия х х  
Ливан х х  
Литва  х х х
Лихтенщайн х х  
Люксембург  х х х
Мадагаскар х х  
Малайзия х х  
Малдиви х х  
Мали х х  
Малта х х х
Мароко х х  
Мексико х х х
Мозамбик х х  
Молдова х х  
Монако х х  
Намибия х х  
Нигерия х х  
Нидерландия х х х
Норвегия х х х
Обединени Арабски Емирства х х  
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия х х х
Остров Ман х х  
Острови Буве х х  
Пакистан х х  
Полша х х х
Португалия х х х
Руанда х х  
Румъния х х х
Русия х х  
Саудитска Арабия х х  
САЩ Препоръчани и непрепоръчани приоритетни пратки
 /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и секограми/
само по въздух  
Свалбард и Ян Майен х х  
Северна Македония  х само по земя х
Сенегал х х  
Словакия  х х х
Словения х х х
Сърбия х само по земя х
Тайланд  х х х
Танзания х х  
Того х х  
Тунис  х х  
Турция  х само по земя х
Украйна х х х
Унгария х х х
Уругвай х х  
Филипини х х  
Финландия х х х
Франция х х х
Хърватска х х х
Цент. Африканска Република х х  
Черна гора х х х
Чехия х х х
Чили х х  
Швейцария х х х
Швеция  х х х
Шри Ланка х х  
Южна Африка х х  
Южна Корея х х  
Япония х х х

 

 C актуализация от 06.01.2021г, 14.00 часа.:

Cе възстановява приемането на всички видове пратки за Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

            

Списък на страните по зони