Въведете в празното поле проследяващия номер на пратката, който съдържа:

  За международни пратки:

  13 символа:  Първа буква R,С, Е или V, следва втора буква от A до Z, следват девет цифри, следват две букви с кода на държавата, от която е изпратена пратката. Например: RH054250664CN, CP004152151BG, EC610548787UA, VV015975882ES.

  За вътрешни пратки:

  Буквено-цифрова комбинация от тринадесет символа. Номерът започва с букви PS.

  На проследяване подлежат и пратки Ейвън.

   

  Достъпни за проследяване в Международната проследяваща система IPS и във вътрешната проследяваща система са всички вътрешни и международни пощенски препоръчани пратки, колети и международни куриерски пратки.

  Вътрешни куриерски пратки Булпост се следят тук /http://bulpost.bgpost.bg//

  Изходящи международни пратки се следят на сайта на Български пощи или до напускането на България на сайта на Български пощи, след което на официалния сайт на пощенския оператор в страната по местоназначение.

  Входящи международни пратки до пристигането им в България се следят на официалния сайт на пощенския оператор в страната изпращач, след което се следят на официалния сайт на „Български пощи” ЕАД.

   Международна пратка можете да проследите алтернативно и на www.track-trace.com (англ. език), като въведете проследяващия номер на пратката в полето „Post/EMS(with USPS)”..

  ТУК можете да намерите списък на избраните пощенски оператори на съответната държава, на чиито сайтове също можете да проследявате Вашата пратка.

   

  Забележки:

  1. За пратките от Германия е валиден вътрешен идентификационен код на DHL, който се състои от 12 цифри. Той може да бъде трансформиран в 13-символния международен код тук:  въведете в полето "Shipment tracking" 12-цифровия код на DHL и след натискане на бутона "Search" 13-символният международен код ще бъде показан в нов прозорец - "UPU code/matchcode".
  2. Проследяването на сайтовете на пощенските оператори е доброволно, някои страни не предлагат проследяване на сайтовете си.