Цени за безадресна доставка на рекламни материали 
Услуга тегло цена за един брой
грама лева
Безадресна доставка на рекламни материали до пощенските кутии на адреса на потребителите (листовки, дипляни, брошури, проспекти, каталози), включително вложени в отворен неадресиран плик. до 20 0.04
от 21 до 50 0.05
Безадресна доставка на рекламни материали до абонаментни пощенски кутии в пощенските станции. до 20  0.06
от 21 до 50 0.07
Безадресна доставка под формата на вестници. до 20  0.12
от 21 до 50 0.18
от 51 до 200 0.27
Разпространение на рекламни материали (листовки, дипляни, брошури, проспекти, каталози) на гише в пощенската станция. до 50 0.02

 

Допълнителни условия за извършване на безадресна доставка на рекламни материали
Допълнителни условия  Брой (минимум) Забележка
Ограничения за приемане на минимални количества  100 бр. в района на една пощенска станция
1000 бр. в района на една ОПС
5000 бр. на територията на цялата страна
Технически параметри  максимално тегло- 50г. за материали с размери над посочените и тегло над 50 до 200г., се заплаща съответната цена за брой до 50г. увеличена с 50%.
минимални размери - 9/14/0.5 см.
максимални размери- 30/21/0.5 см.