Изплащане на пенсии


    Изплащане на пенсии се извършва във всички пощенски станции, при спазване разпоредбите на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
    След внедряването на програмата „Електронен картон”, от месец март 2015 година всеки пенсионер може да получи пенсията си в произволно избрана пощенска станция, като е необходимо да подаде писмено заявление в пощенската станция, която е избрал и да се съобрази с нейния график за изплащане на пенсии.