Комплексна услуга, която включва:

 • предоставяне на материали за печат
 • обработка на база данни и създаване на типова бланка за печат;
 • печат на персонализирани съобщения, формат А4;
 • сгъване;
 • възможност за влагане на допълнителни рекламни материали;
 • влагане в пощенски пликове размер С6/5, С5 или C4;
 • доставка на адреси на получатели на територията на цялата страна.

 

 

 

 

 

 

 

Капацитет и възможности на оборудването:

 • Форми и шрифтове
 • Формите се съхраняват електронно
 • Формите се смесват с променливата информация при печат и могат да бъдат променяни;
 • Размер на символите: 3 до 24 точки стандартно, до 72 точки или по-големи при необходимост
 • Набор от символи: до 128 шрифта на една страница от външна библиотека с шрифтове, различни набори от шрифтове на една страница

 

 

 • Формат
  • Варира, 3 до 18 линии на инч вертикално, 4 до 30 символа на инч хоризонтално
  • Обща наситеност на променливата информация до 40000 знака на страница
  • Възможност за ротация и отместване на изображението

 

 

Печат:

Ксерографска (дуплекс) лазерна система с растерен изход от 600 dpi при скорост от 135

Влагане:

 • Групиране на документи
 • Селектиране на приложения
 • Групиране по пощенски кодове
 • Обем - до 8 000 влагания на час изображения в минута А4, едностранно или двустранно

 

 

Цени:

Цената е комплексна и е в зависимост от конкретни обеми и предоставени материали за реализиране на услугата от страна на "Български пощи" ЕАД.

Стремим се да постигнем:

 • Намаляване на производствените разходи на клиентите
 • Ускоряване на процеса по подготовка на кореспонденцията до крайни получатели
 • Предоставяне на възможност за доставка на пощата в определени срокове
 • Удобство
 • Повишаване качеството при подготовка на кореспонденцията

 

 

За контакти:

[email protected]

Централно управление
"Български пощи" ЕАД
Ул. "Академик Стефан Младенов", № 1, бл.31
1700 София