МЕЖДУНАРОДНИ ПИСМА И ЗОНИ
Цените на услугите от универсалната пощенска услуга са освободени от ДДС във връзка с изискванията на Закона за данък върху добавената стойност, от 1.01.2007г

 

ЦЕНИ НА ПРАТКИ БЕЗ ПРЕДИМСТВО И ПРАТКИ С ПРЕДИМСТВО 

Формат

Минимални размери

Максимални размери

Максимална дебелина

Максимално тегло

Формат P 
писмо

90 х 140 mm

165 x 245 mm

5 mm

50 гр.

Формат P 
пощенска карта

90 х 140 mm

120 x 235 mm

5 mm

50 гр.

Формат G

90 х 140 mm

305 x 381 mm

20 mm

500 гр.

Формат Е

90 х 140 mm

максимални: дължината, ширината и дебелината, събрани заедно образуват максимален сбор 900мм, като най-големият размер в едно от от трите измерения не може да превишава 600мм. За руло: дължина плюс два пъти диаметър 1040мм, като най-големият размер не може да превишава 900мм.

Писмо – 2 кг.

Малък пакет – 2 кг.

Печатно произведение – 5 кг.

Пратки за незрящи и слабовиждащи лица – 7 кг.

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА НЕПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ
вид услуга / формат тегло  "без предимство" "с предимство"
  (грама) цена (лева)
    Съседни Европейски Извън европейски Съседни Европейски Извън европейски
Малка писмовна пратка - формат  (P)   до 20 1,65 1,90 2,50 2,25 2,70 3,00
от 21 до 50 2,00 2,30 2,80 2,60 3,30 4,00
               
Голяма писмовна пратка - формат (G)    до 100 2,50 2,90 3,40 3,20 4,20 4,90
от 101 до 150 2,80 3,60 4,40 3,60 5,20 6,40
от 151 до 250 3,50 4,70 6,30 5,00 6,70 9,00
от 251 до 350 4,20 5,50 7,70 6,00 8,00 11,20
от 351 до 500 5,50 7,00 10,20 8,30 10,00 15,00
               
Обемна писмовна пратка -  формат  (Е)  до 20 2,15 2,65 3,45 2,75 3,35 4,20
от 21 до 50 2,50 3,00 4,20 3,10 4,00 5,20
от 51 до 100 2,90 3,85 4,90 3,80 5,00 6,20
от101 до 150 3,40 4,80 5,80 4,50 6,10 7,30
от 151 до 250 4,50 5,65 7,50 5,80 7,50 9,50
от 251 до 350 5,60 6,95 8,80 7,00 9,00 11,30
от 351 до 500 6,90 9,35 12,00 9,00 12,00 15,00
от 501 до 1000 11,00 14,40 19,00 14,50 19,00 24,00
от 1001 до 2000 17,00 24,00 28,50 23,00 32,00 36,00
от 2001 до 3000 24,00 31,00 38,00 31,00 41,00 46,00
от 3001 до 4000 30,00 38,50 47,00 38,00 50,00 58,00
от 4001 до 5000 36,00 42,00 55,00 46,00 56,00 69,00

ЗАБЕЛЕЖКА: Над 2 кг до 5 кг се приемат само пратки съдържащи книги и брошури

 

ЦЕНИ ЗА НЕПРЕПОРЪЧАНИ
пратки за незрящи и слабовиждащи лица

тегло (грама)

Съседни държави

Европейски държави

Извъневропейски държави

пратка за незрящи и слабовиждащи лица без предимство

пратка за незрящи и слабовиждащи лица с предимство

пратка за незрящи и слабовиждащи лица без предимство

пратка за незрящи и слабовиждащи лица с предимство

пратка за незрящи и слабовиждащи лица без предимство

пратка за незрящи и слабовиждащи лица с предимство

(цена в лева)

до 20

0

0.50

0

0.60

0

0.80

от 21 до 100

0

0.80

0

1.10

0

1.50

от 101 до 250

0

1.70

0

2.00

0

3.00

от 251 до 500

0

2.80

0

2.80

0

5.00

от 501 до 1000

0

5.00

0

6.30

0

8.00

от 1001 до 2000

0

7.50

0

9.50

0

11.50

от 2001 до 3000

0

10.00

0

12.50

0

15.00

от 3001 до 4000

0

12.50

0

15.50

0

18.50

от 4001 до 5000

0

15.00

0

18.50

0

22.00

от 5001 до 6000

0

17.50

0

21.50

0

25.50

от 6001 до 7000

0

20.00

0

24.50

0

29.00

 

ЦЕНИ ЗА ТЕГЛО НА ПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ  

вид услуга / формат тегло  "с предимство"
  (грама) цена (лева)
    Съседни държави
Европейски държави
Извъневропейски държави

Кореспондентска пратка до 2кг.

Пощенска карта    

Печатно произведение
до 5кг.

Малък пакет до 2кг.

 до 20 2,75 3,35 4,20
от 21 до 50 3,10 4,00 5,20
от 51 до 100 3,80 5,00 6,20
от101 до 150 4,50 6,10 7,30
от 151 до 250 5,80 7,50 9,50
от 251 до 350 7,00 9,00 11,30
от 351 до 500 9,00 12,00 15,00
от 501 до 1000 14,50 19,00 24,00
от 1001 до 2000 23,00 32,00 36,00
от 2001 до 3000 31,00 41,00 46,00
от 3001 до 4000 38,00 50,00 58,00
от 4001 до 5000 46,00 56,00 69,00

 ЗАБЕЛЕЖКА: Международни препоръчани пратки се приемат само „С предимство”.

 

 

вид пратка

тегло

" с предимство"

 

грама

Съседни

Европейски

Извън европейски

(цена в лева)

Пратка за незрящи и слабовиждащи лица

до 20

0.50

0.60

0.80

от 21 до 100

0.80

1.10

1.50

от 151 до 250

1.70

2.00

3.00

от 351 до 500

2.80

2.80

5.00

от 501 до 1000

5.00

6.30

8.00

от 1001 до 2000

7.50

9.50

11.50

от 2001 до 3000

10.00

12.50

15.00

от 3001 до 4000

12.50

15.50

18.50

от 4001 до 5000

15.00

18.50

22.00

от 5001 до 6000

17.50

21.50

25.50

от 6001 до 7000

20.00

24.50

29.00

  ЗАБЕЛЕЖКА: Международни препоръчани пратки се приемат само „С предимство”.

 

  ПРЕПОРЪКА И ОБЯВЕНА СТОЙНОСТ

Допълнителна услуга

Цена

Забележка

 препоръка

5.60 лв

допълнително към 
цената за тегло

 обявена стойност

допълнително към цената за тегло и препоръка се заплаща и цена за застраховка 8,40 лв. за първото подразделение от 65,34 СПТ или част от него и по 0,90 лв. допълнително за следващо или част от него подразделение от 65,34 СПТ. Максималният размер на обявената стойност е 765 СПТ.

 

*СПТ - международна разчетна парична единица (прочети повече...

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Допълнителна услуга

Цена

Забележка

Известие за доставяне

 

2.00 лв

 допълнително към цената за тегло и препоръка за страни извън  ЕС

2.40 лв

 допълнително към цената за тегло и препоръка за страни от ЕС

Международен купон - отговор

2.10 лв

 обменя се с марки на тази стойност

2.60 лв

 продажна цена

Цените на допълнителните пощенски услуги са с включен ДДС.

 

 

"М" чували 

Тегло (кг)

Съседни държави

Европейски държави

Извъневропейски държави

 

без предимство

с предимство 

без предимство

с предимство 

без предимство

с предимство 

За 5 или част

от 5 кг

15.00 лв

23.00 лв

25.00 лв

38.00 лв

35.00 лв

53.00 лв

За всеки следващ кг или част от него

3.00 лв

5.00 лв

5.00 лв

8.00 лв

7.00 лв

11.00 лв

ЗАБЕЛЕЖКА:

  1. За препоръчани "M" чували без предимство и "M" чували с предимство, допълнително към цената за тегло се плаща и цената за "препоръка" от 5,60
  2. Максимално тегло - 30 кг.

 


"Български пощи" ЕАД прави следните отстъпки от цените:

  За подадени в пощенската служба:

  1. За подадени в пощенската служба еднократно или месечно количество непрепоръчани с и/или без предимство и/или препоръчани с предимство пратки за чужбина до 2000г, се прави отстъпка от общата сума от цените за тегло, както следва: 

Еднократно или месечно количество (бр.)

Отстъпка (%)

от 251 до 500

3

от 501 до 1000

4

от 1001 до 2000

5

от 2001 до 3000

6

от 3001 до 4000

7

от 4001 до 5000

8

над 5000

9

  1. За подадени в пощенската служба препоръчани пратки за чужбина с предимство, освен отстъпката от цените за тегло се прави отстъпка и от цената за препоръка в размер на 5,0 на сто.

КОД

СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ

GR

*ГЪРЦИЯ

GRECE

MK

РEПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

RO

*РУМЪНИЯ

ROUMANIE

RS

СЪРБИЯ

SERBIE

TR

ТУРЦИЯ

TURQUIE

ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

AT

*АВСТРИЯ

AUTRICHE

AZ

АЗЕРБАЙДЖАН

AZERBAIDJAN

AL

АЛБАНИЯ

ALBANIE

AM

АРМЕНИЯ

ARMENIE

BY

БЕЛАРУС

BELARUS

BE

*БЕЛГИЯ

BELGIQUE

BA

БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА

BOSNIE-HERZEGOVINE

VA

ВАТИКАНА

VATICAN

GB

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и

GRANDE BRETAGNE et

 

СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

IRLANDE DU NORD

GG

ГЪРНЗИ

GUERNSEY

JE

ДЖЪРСИ

JERSEY

 

О-В МАН

MAN /Ile/

DE

*ГЕРМАНИЯ

ALLEMAGNE

GE

ГРУЗИЯ

GEORGIE

DK

*ДАНИЯ

DANEMARK

FO

ФАРЬОРСКИ О-ВИ

iles FEROE

GL

ГРЕНЛАНДИЯ

GROENLAND

EE

*ЕСТОНИЯ

ESTONIE

IE

*ИРЛАНДИЯ

IRLANDE

IS

ИСЛАНДИЯ

ISLANDE

ES

*ИСПАНИЯ

ESPAGNE

IT

*ИТАЛИЯ

ITALIE

SM

САН МАРИНО

SAN MARINO

CY

*КИПЪР

CHYPRE

XZ

КОСОВО

KOSOVO

LV

*ЛАТВИЯ

LETTONIE

LT

*ЛИТВА

LITUANIE

LI

ЛИХТЕНЩАЙН

LIECHTENSTEIN

LU

*ЛЮКСЕМБУРГ

LUXEMBOURG

MT

*МАЛТА

MALTE

MD

МОЛДОВА

MOLDOVA

NO

НОРВЕГИЯ

NORVEGE

BV

ОСТРОВ БУВЕ

ile BOUVET

SJ

СВАЛБАРД И ЯН МАЙЕН

Svalbard et Jan  Mayen

PL

*ПОЛША

POLOGNE

PT

*ПОРТУГАЛИЯ

PORTUGAL

RU

РУСИЯ /ФЕДЕРАЦИЯ/

RUSSIE /Federation de/

SK

*СЛОВАКИЯ

SLOVAQUIE

SI

*СЛОВЕНИЯ

SLOVENIE

UA

УКРАЙНА

UKRAINE

HU

*УНГАРИЯ

HONGRIE

FI

*ФИНЛАНДИЯ /

FINLANDE

AX

ОСТРОВИ АЛАНД

iles ALAND

FR

*ФРАНЦИЯ (Корсика)

FRANCE  (Corse)

AD

АНДОРА

ANDORRE

MC

МОНАКО

MONACO

NL

*НИДЕРЛАНДИЯ

PAYS-BAS

HR

*ХЪРВАТСКА

CROATIE

ME

ЧЕРНА ГОРА

MONTENEGRO

CZ

*ЧЕХИЯ

TCHEQUE /Rep./

CH

ШВЕЙЦАРИЯ

SUISSE

SE

*ШВЕЦИЯ

SUEDE

ИЗВЪНЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

AF

АФГАНИСТАН

AFGHANISTAN

AU

АВСТРАЛИЯ

AUSTRALIE

CX

КОЛЕДЕН ОСТРОВ

CHRISTMAS ISLAND

CC

КОКОСОВИ ОСТРОВИ

COCO  iles

HM

ОСТРОВИ ХЪРД И МАКДОНАЛД

Iles Heard  et McDonald

NF

О-В  НОРФОЛК

NORFOLK  ISLAND/

DZ

АЛЖИР

ALGERIE

AO

АНГОЛА

ANGOLA

AG

АНТИГУА и БАРБУДА

ANTIGUA et BARBUDA

AR

АРЖЕНТИНА

ARGENTINE

BD

БАНГЛАДЕШ

BANGLADESH

BB

БАРБАДОС

BARBADE

BS

БАХАМСКИ О-ВИ

BAHAMAS

BH

БАХРЕЙН

BAHREIN

BZ

БЕЛИЗ

BELIZE

BJ

БЕНИН

BENIN

BO

БОЛИВИЯ

BOLIVIE

BW

БОТСВАНА

BOTSWANA

BR

БРАЗИЛИЯ

BRESIL

BN

БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ

BRUNEI DARUSSALAM

CL

БРЯГ НА СЛОН. КОСТ

COTE D'IVOIRE

BF

БУРКИНА ФАСО

BURKINA FASO

BI

БУРУНДИ

BURUNDI

BT

БУТАН

BHOUTAN

VU

ВАНУАТУ

VANUATU

VE

ВЕНЕЦУЕЛА

VENEZUELA

VN

ВИЕТНАМ

VIET NAM

GA

ГАБОН

GABON

GM

ГАМБИЯ

GAMBIE

GH

ГАНА

GHANA

GT

ГВАТЕМАЛА

GUATEMALA

GN

ГВИНЕЯ

GUINEE

GW

ГВИНЕЯ БИСАУ

GUINEE-BISSAU

GD

ГРЕНАДА

GRENADE

GY

ГВИАНА

GUYANE

DJ

ДЖИБУТИ

DJIBOUTI

DM

ДОМИНИКА

DOMINICA

DO

ДОМИНИКАНСКА РЕП.

DOMINICAINE /Rep./

EG

EГИПЕТ

EGYPTE

EC

ЕКВАДОР

EQUATEUR

GQ

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

GUINEE EQUATORIALE

SV

ЕЛ САLVАДОР

EL SALVADOR

ER

ЕРИТРЕЯ

ERYTHREE

ET

ЕТИОПИЯ

ETHIOPIE

ZM

ЗАМБИЯ

ZAMBIE

CV

ЗЕЛЕНИ НОС

Le CAP VERT

ZW

ЗИМБАБВЕ

ZIMBABWE

IL

ИЗРАЕЛ

ISRAEL

TL

ИЗТОЧЕН ТИМОР /Дем. Реп./

Est TIMOR  /Rep. Dem./

IN

ИНДИЯ

INDE

ID

ИНДОНЕЗИЯ

INDONESIE

IQ

ИРАК

IRAK

IR

ИРАН

IRAN

YE

ЙЕМЕН /АРАБСКА РЕП./

YEMEN /REP.ARABE/

JO

ЙОРДАНИЯ

JORDANIE

KZ

КАЗАХСТАН

KAZAKHSTAN

KH

КАМБОДЖА

CAMBODGE

CM

КАМЕРУН

CAMEROUN

CA

КАНАДА

CANADA

QA

КАТАР

QATAR

KE

КЕНИЯ

KENYA

KG

КИРГИЗСТАН

KIRGHISTAN

KI

КИРИБАТИ

KIRIBATI

CN

КИТАЙ /РЕП./

CHINE /Rep.Pop./

TW

ТАЙВАН, вкл.острови Matsu, Quemcy и Pascadores (Пънху)

TAIWAN

HK

ХОНКОНГ

HONG-KONG

MO

МАКАО

MACAO

CO

КОЛУМБИЯ

COLOMBIA

KM

КОМОРСКИ О-ВИ

COMORES

CG

КОНГО /ЗАИР/ - КИНШАСА

CONGO Rep. /ZAIRE/-KINSHASA

CD

КОНГО - БРАЗАВИЛ

CONGO- BRAZZAVILLE

KR

КОРЕЯ  /РЕП. /ЮЖНА/

COREE Rep. /Sud/

KP

КОРЕЯ  /СЕВЕРНА/

COREE  /Nord/

CR

КОСТА РИКА

COSTA RICA

CU

КУБА

CUBA

KW

КУВЕЙТ

KOWEIT

LA

ЛАОС / НАР.ДЕМ.РЕП./

LAOS /Rep.Dem. Pop./

LS

ЛЕСОТО

LESOTHO

LR

ЛИБЕРИЯ

LIBERIA

LY

ЛИБИЯ

 LIBYE

LB

ЛИВАН

LIBAN

MR

МАВРИТАНИЯ

MAURITANIE

MU

МАВРИЦИЙ

MAURITIUS

MG

МАДАГАСКАР

MADAGASCAR

MW

МАЛАВИ

MALAWI

MY

МАЛАЙЗИЯ (вкл. Сабах и Саравак)

MALAISIE (Incl.Sabah et Sarawak)

MV

МАЛДИВСКИ О-ВИ

MALDIVES ILES

ML

МАЛИ

MALI

MA

МАРОКО

MAROC

MX

МЕКСИКО

MEXIQUE

MM

МИАНМАР /БИРМА/

MYANMAR/BIRMANIE/

FM

МИКРОНЕЗИЯ

MICRONESIE

MZ

МОЗАМБИК

MOZAMBIQUE

MN

МОНГОЛИЯ

MONGOLIE

NA

НАМИБИЯ

NAMIBIE

NR

НАУРУ

NAURU

NP

НЕПАЛ

NEPAL

NE

НИГЕР

NIGER

NG

НИГЕРИЯ

NIGERIA

NI

НИКАРАГУА

NICARAGUA

NZ

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

NOUVELLE-ZELANDE

CK

О-ВИ КУК

iles COOK

NU

НИУ

NIU

TK

ТОКЕЛАУ

TOKELAU

AE

ОБЕД. АРАБСКИ ЕМ-ВА

EMIRATS ARABES UNIS

OM

ОМАН

OMAN

PK

ПАКИСТАН

PAKISTAN

PS

ПАЛЕСТИНА

PALESTINE

PA

ПАНАМА

PANAMA

PG

ПАПУА-НОВА ГВИНЕЯ

PAPOUASIE-Nouvelle GUINEE

PY

ПАРАГВАЙ

PARAGUAY

PE

ПЕРУ

PEROU

RW

РУАНДА

RWANDA

WS

САМОА (ЗАПАДНА САМОА)

SAMOA ( SAMOA occidentals)

ST

САО ТОМЕ и ПРИНСИПИ

SAO TOME-et-PRINCIPE

SA

САУДИТСКА АРАБИЯ

ARABIE SAOUDITE

US

САЩ

  ( AMERIQUE) ETATS-UNIS  

MH

МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ

Iles MARSHALL

MP

СЕВЕРНИ МАРИАНСКИ ОСТРОВИ

ILES  MARIANNES DU NORD

PW

РЕПУБЛИКА ПАЛАУ

REPUBLIQUE de  PALAU

AS

АМЕРИКАНСКА САМОА

AMERICAINES SAMOA

PR

ПУЕРТО РИКО

PUERTO RICO

VI

АМЕРИКАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

AMERICAN VIRGIN ISLANDS

GU

ГУАМ

GUAM

SZ

СВАЗИЛЕНД

SWAZILAND

SC

СЕЙШЕЛСКИ О-ВИ

SEYCHELLES

VC

СЕЙНТ ВИНСЕН и ГРЕН.

SAINT VINCENT ET GRENACHE

KN

СЕЙНТ КРИСТОФ И НЕВИС

SAINT-CHRISTOPHE et NEVIS

LC

СЕЙНТ ЛЮСИ

SAINT-LUCIE

MF

СЕЙНТ МАРИН

SAINT- MARIN

SN

СЕНЕГАЛ

SENEGAL

SL

СИЕРА ЛЕОНЕ

SIERRA LEONE

SG

СИНГАПУР

SINGAPOUR

SY

СИРИЯ /АРАБСКА РЕП./

SYRIA/Rep. ARABE/

SB

СОЛОМОНОВИ О-ВИ

SALOMON /iles/

SO

СОМАЛИЯ

SOMALIE

SD

СУДАН

SOUDAN

SS

СУДАН ЮЖЕН

 SOUDAN DU SUD

SR

СУРИНАМ

SURINAME

TJ

ТАДЖИКИСТАН

TADJIKISTAN

TW

ТАЙЛАНД

THAILANDE

TZ

ТАНЗАНИЯ

TANZANIE

TG

ТОГО

TOGO

TO

ТОНГА

TONGA

TT

ТРИНИДАД и ТОБАГО

TRINITE  et TOBAGO

TV

ТУВАЛУ

TUVALU

TN

ТУНИС

TUNISIE

TM

ТУРКМЕНИСТАН

TURKMENISTAN

UG

УГАНДА

OUGANDA

UZ

УЗБЕКИСТАН

OUZBEKISTAN

UY

УРУГВАЙ

URUGUAY

FJ

ФИДЖИ

FIDJI

PH

ФИЛИПИНИ

PHILIPPINES

HT

ХАИТИ

HAITI

HN

ХОНДУРАС

HONDURAS

CF

ЦЕНТР. АФРИКАНСКА РЕП.

Central AFRICAN REP.

TD

ЧАД

TCHAD

CL

ЧИЛИ - ВЕЛИКДЕНСКИ О-ВИ

CHILI– PAQUES ILES

SK

ШРИ ЛАНКА

SRI  LANKA

ZA

ЮАР

AFRIQUE DU SUD

JM

ЯМАЙКА

JAMAIQUE

JP

ЯПОНИЯ

JAPОN

ОТВЪДМОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ФРАНЦИЯ 

GP

ГВАДЕЛУПА /вкл. СЕЙНТ ВАРТЕЛОМЕЙ

GUADELOUPE /y compris

 

и СЕЙНТ МАРТИН/

SAINT-VARTELOMEY et SAINT MARTIN/

GF

ФРЕНСКА ГВИАНА

GUYANE FRANCAISE

MQ

МАРТИНИК

MARTINIQUE

RE

РЕЮНИОН

REUNION

YT

ОБЕДИНЕНИ ТЕРИТОРИИ  МАЙОТЕ

UNITED TER. DE MAYOTE

PM

СЕН ПИЕР и МИКЕЛОН

SAINT-PIERRE et MIGUELON

NC

НОВА КАЛЕДОНИЯ

NOUVELLE CALEDONIE

PF

ФРЕНСКА ПОЛИНЕЗИЯ

POLYNESIE FRANCAISE /vkl.

 

/вкл.КЛИПЕРТОН/

CLIPERTON/

WF

ВАЛИС и ФУТУНА

WALLIS  et FOTUNA

 

 

 

TF

ФРЕНСКИ ЮЖНИ И АНТАРКТИЧЕСКИ ТЕРИТОРИИ

TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISE

ОТВЪДМОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

AL

АНГУИЛА

ANGUILLA

AC

АСЕНСИОН

ASCENSION

BM

БЕРМУДСКИ О-ВИ

BERMUDA (iles)

KY

КАЙМАНОВИ О-ВИ

CAYMAN ISLANDS

FK

ФОЛКЛАНД /МАLVИНИ/

FALKLAND /MALVINAS/

GS

ЮЖНА ДЖОРДЖИЯ И

GEORGIE DU SUD et iles

 

ЮЖНИ САНДВИЧЕВИ О-ВИ

SANDWICH DU SUD

GL

ГИБРАЛТАР

GIBRALTAR

NS

МОНТСЕРАТ

MONTSERRAT

PN

ПИТКЕРН О-ВИ

PITCAIRN  

SH

СВЕТА ЕЛЕНА

SAINTE-HELENE

IO

БРИТАНСКИ ТЕРИТОРИИ В

ZONES BRITANNIQUES EN OCEAN INDIEN

 

ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН

 

TA

ТРИСТАН ДА КУНА

TRISTAN DA KUNA

TC

ТЪРКС  и  КАЙКОС

TURKS  еt CAICOS

VG

ВЕРДЖИНСКИ О-ВИ (БРИТАНСКИ)

Iles VERDZHINSKI

АНТИЛСКИ ОСТРОВИ 

CW

КЮРАСАО

CURACAO

BQ

НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ (Бонер, Саба и Синт Еустациус)

Les Antilles neerlandaises (incl.Bonaire, Saba and St.Eustache )

SX

СИНТ МААРТЕН

ST. MAARTEN

AW

АРУБА

ARUBA

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПРИЕМА ИЗХОДЯЩИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕПОРЪЧАНИ И НЕПРЕПОРЪЧАНИ ПРАТКИ И КОЛЕТИ ЗА ПОЧТИ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ И ТЕРИТОРИИ

 „Български пощи“ ЕАД напомня на своите клиенти, че приема изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и пратки за незрящи и слабовиждащи лица/ и колети за почти всички държави и територии.

Не се приемат пратки за някои държави и територии, в които се извършват военни действия.

Украински пощи съобщават, че правят всичко възможно за да изпълняват услугите и продължават да приемат и изпращат международна поща. Към момента се обслужва по-голямата част от страната. В зависимост от ситуацията в конкретните дни различни пощенски станции не работят. Това води до сериозни забавяния в експедирането и доставката на пратките.

Към 28.07.2023 г. не се приемат изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки /кореспондентски пратки, малки пакети, печатни произведения и пратки за незрящи и слабовиждащи лица/ и колети  за:

Държава и/или територия

Кореспондентски пратки,
малки пакети, печатни произведения и пратки за незрящи и слабовиждащи лица

Колети

Барбадос

Не се приемат

Не се приемат

Британски Индоокеански територии

Не се приемат

Не се приемат

Йемен

Не се приемат

Не се приемат

Източен Тимор

Не се приемат

Не се приемат

Острови в Антарктика

Не се приемат

Не се приемат

Сирия

Не се приемат

Не се приемат

Сомалия

Не се приемат

Не се приемат

Судан

Не се приемат

Не се приемат

Френски южни и антарктически територии

Не се приемат

Не се приемат

Южен Судан

Не се приемат

Не се приемат

Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови

Не се приемат

Не се приемат

 

Информация за държавите, за които се приемат куриерски EMS пратки можете да намерите тук.

Информацията се актуализира своевременно при всяка промяна.