Данните на потребителя, закупил електронна винетка се вписват в рекламационната бланка и заедно с копие от касовия бон и други документи, удостоверяващи покупката на електронна винетка се изпращат на имейл d.hristova@bgpost.bg или на адрес: ул. акад. Стефан Младенов 1, бл. 31, гр. София 1700.