02.03.2023г.

„Пазарно проучване за „Цялостна платформа, осигуряваща възможност за предоставяне на нови услуги и интегриране на настоящи и бъдещи софтуерни решения за нуждите на "Български пощи " ЕАД“

Базова информация

Покана

Образец предложение за изпълнение на поръчката


16.03.2023г.

Пазарна консултация по обществена поръчка с предмет: „1. Надграждане и интеграция на Системата за управление на сигурността на информацията по ISO/ІЕС 27001:2013 до ISO 27701:2019, ISO/IEC 27017:2015 и ISO/IEC 27018:2019; 2. Изготвяне на документацията за преход от ISO/ІЕС 27001:2013 към новата версия  ISO/ІЕС 27001:2022; и 3.Поддръжка и обучение при и след прехода към версия ISO/ІЕС 27001:2022 г.“

Покана

Образец на оферта