Подаването на предварителни електронни данни  за митническа декларация за изходящи пратки със стоково съдържание за много държави вече е задължително.

Изискването за попълване на предварителни електронни данни за митническа декларация за всички държави, които са заявили искането си, включително за държави от Европейски съюз, е съгласно  член 08-002, 17-107 и 17-216 от Правилниците на Конвенцията на Всемирен пощенски съюз и е във връзка със съблюдаването на специфични изисквания на митниците и службите за сигурност за входящите пратки в съответната държава.

Данните са електронна форма на формуляри CN22 и CN23, вградена в CP72, които следва да се подават предварително към пощенските администрации на държавите по местоназначение на пратките.

За целта в софтуерния продукт на Български пощи при приемане на пратки със стоково съдържание служителят въвежда следните данни:

  • Декларираната стойност на пратката, която подателят е посочил във формуляри CN22 и CN23/CP72/;
  • Вида на валутата (EUR или USD);
  • Естеството на съдържанието (продажба на стока, върнати стоки, подарък, търговска мостра, документи или смесено съдържание);
  • Количество/брой/ на всеки артикул/част/ от съдържанието;
  • Код на стоката съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на Световната митническа организация - Справка за кодовете на стоките съгласно Хармонизираната система на български език можете да направите тук.
  • Нетното тегло на всеки артикул, вложен в пратката;
  • Стойността на всеки артикул, вложен в пратката;
  • Страната на произход на стоките (клиентът посочва страната на произхода);
  • Описват се документите, които придружават стоките, вложени в пратката (ако има такива). Например: Номер на фактура, колетен пощенски формуляр и др.
  • IOSS номер/OSS номер - не е задължителен.

 

Нови правила за онлайн продавачите в България, които изпращат пратки за чужбина:

При изпращането на стоки с пощенски пратки за чужбина след 1 юли 2021 г. онлайн продавачите от България, които са се регистрирали по Специални ДДС режими, за прилагането на които се използва електронна система за обслужване на едно гише при изпращането на пратката трябва да предоставят IOSS/OSS номера на служителя в пощенската станция с цел въвеждане му в софтуерния продукт като част от  предварителните електронни данни  за митническа декларация за изходящи пратки със стоково съдържание.

IOSS/OSS номера не се вписва на хартиения носител на формуляри CN22 и CN23, вградена в CP72. Пратките по схема IOSS могат да бъдат обозначени от подателя с черно лого с надпис IOSS.

Повече информация за Специални ДДС режими, за прилагането на които се използва електронна система за обслужване на едно гише можете на намерите на сайта на НАП: OSS-тук и IOSS-тук.

 

Във връзка с попълването на предварителни електронни данни за митническа декларация се  изисква допълнително време за обработка на пратките при приемането им.

Моля да проявите разбиране и търпение, докато служителят попълни необходимите данни, както и да оказвате необходимото съдействие, като вписвате коректни и пълни данни във формуляри CN22 и CN23/CP72/ и предоставяте необходимата информация на служителите на Български пощи.

За всички държави, за които се изисква подаването на предварителни електронни данни за митническа декларация, включително за държавите от Европейски съюз, се изисква и попълването на хартиения носител на формуляри CN22 и CN23, вградена в CP72.


Благодарим Ви за разбирането и оказаното съдействие!