Пратки съдържащи стоки до левовата себестойност на 150 евро се обработват автоматично, на база предварителни електронни данни подадени от изпращача.

Само в следните случаи може да Ви бъдат поискани документи:

  • Липсват предварителни електронни данни;
  • Предварителните данни са непълни;
  • Митническите инспектори изискват допълнителна информация, относно вида на стоката, стойност и др.

В тези случаи ще получите SMS или хартиено известие за наличие на пратка на Митница.

Моля, изпращайте документи на имейл адрес: [email protected] само в случай, че сте получили SMS или хартиено известие за наличие на пратка на Митница. Моля да изпращате документите в един имейл и в темата да вписвате номера/номерата на пратката.

Ако има проблем с документите, ще се свържем с Вас.