23.05.2023 г.

Покана за представяне на оферта за „Доставка на полипропиленови пощенски чували“

Покана

Оферта

Техническа спецификация

Лого БГ Пощи

 


 

23.05.2023 г. 

 

Покана за представяне на оферта за „Доставка на листов полипропилен“

Покана

Оферта


15.05.2023г.

"Доставка на тиксо ролки с надписи за "Допълнителни пощенски услуги"

Покана

Оферта

Техническа спецификация

Лого БГ Пощи

Лого Имс Булпост


 

4.05.2023г.

Покана за представяне на оферта за обществена поръчка с предмет: „Доставка на кабелни връзки тип „миша опашка““

 Покана

 Оферта

Техническа спецификация


 

 21.04.2023г.

Покана за предоставяне на оферта за доставка на печатарски материали за производствените нужди на СП "БФН" с единадесет обособени позиции.

Покана

Оферта

Техническа спецификация


 

 20.04.2023г.

Покана за представяне на оферта за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методология и начин на определяне на нематериалните и пазарни ползи и изчисляване на паричната им равностойност във връзка с предоставянето на универсалната пощенска услуга от „Български пощи“ ЕАД, за 2022 г.“

Покана

Оферта


 

09.03.2023г.

„Доставка на целофанови пликчета за нуждите на СП „Българска филателия и нумизматика”

Покана

Оферта

Техническа спецификация


 

07.03.2023г.

„Извършване на писмени преводачески услуги от Първа група /английски, немски, френски, руски, италиански, испански езици/, на документи от клас А, B, C и D“

Покана

Оферта

Техническа спецификация


 

02.03.2023г.

Покана за предоставяне на оферта за "Изчисляване на задължението на дружеството към наетите лица, съгласно изискванията на МСС 19 за 2022 г."

Покана

Оферта