За интерактивно попълване с възможност за запаметяване и разпечатване :

Известие за доставяне обр.243 - Excel формат или Word формат

Декларация за колет обр.303 (pdf)

Декларация за колет обр.303 (за интерактивно попълване)

Еднократно пълномощно за доставяне на пощенска пратка  (за интерактивно попълване)

 

Примерни образци:

Известие за доставяне обр.243 - Excel формат или Word формат

Декларация за колет обр.303