За интерактивно попълване с възможност за запаметяване и разпечатване :

Известие за доставяне обр.243 - Excel формат или Word формат

Декларация за колет обр.303 (pdf)

Декларация за колет обр.303 (за интерактивно попълване)

Еднократно пълномощно за доставяне на пощенска пратка  (за интерактивно попълване)

Заявление за справка за изпратени/получени пратки /за интерактивно попълване/.

 

Примерни образци:

Известие за доставяне обр.243 - Excel формат или Word формат

Декларация за колет обр.303