ЧЕЗ

Списък на пощенските станции предлагащи услугата

EVN

Списък на пощенските станции предлагащи услугата

ЕНЕРГО-ПРО

Списък на пощенските станции предлагащи услугата

Във всички пощенски станции се приемат плащания за електроенергия към следните доставчици:

  • Ритъм 4
  • Енерджи маркет
  • Енерджи маркет глобал
  • Актаел
  • Смарт Енерджи Трейд 
  • Гранд Енерджи Дистрибюшън

„Български пощи” ЕАД приема плащания към доставчици на топлоенергия в пощенските станции от приложения списък.