ПРОЦЕДУРА за провеждане на подбор по документи за длъжността „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ)“ на 4 - часов работен ден в ПС Гурково към ОПС Стара Загора

28.08.2019

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН БУРГАС

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

 

6000 Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис І” № 81

 

ОБЯВЯВА

 

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на персонал в „ БП”  - ЕАД

на основание чл.67, ал.1, т.1  от КТ

 

            ПРОЦЕДУРА

за провеждане на подбор по документи за длъжността

 

 „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ)

 на 4 - часов работен ден в ПС Гурково към ОПС Стара Загора

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Aвтобиография
  • Копие от диплома за завършено образование

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно
  • Познаване на населеното място

 

Документи за участие се приемат до 05.09.2019 г. в ОПС Ст. Загора или по пощата в   отдел „Човешки ресурси” на РУ  - ЮИР - Бургас на адрес, гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” № 2.

 

За  допълнителна информация  Виолета Георгиева  – тел. 042/614708 - ОПС Ст. Загора.