Процедура за подбор и класиране по документи за длъжностите: ОПЕРАТОР – „КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР“ - Български разменно сортировъчен център (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД - гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе”№ 31

13.09.2019

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”
БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР
Български разменно сортировъчен център (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД е своеобразно логистично звено на Балканския полуостров. Основната му дейност по приемане, обработване и транспортиране на вътрешни и международни пратки, както и ежедневния и периодичен печат се осъществява чрез съвременно технологично оборудване с голям капацитет.
Във връзка с новосформирано звено „Митническо обслужване“ Български разменно сортировъчен център търси да назначи служители на длъжността:

ОПЕРАТОР – „КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР“

Основни задължения и отговорности:

 • Уведомява клиентите по телефон или имейл за наличие на пратка, подлежаща на митническо оформяне, изготвя и изпраща уведомително писмо, в случай на необходимост;
 • Изисква от клиентите необходимите документи за митническа обработка на пратките;
 • Получава, разпечатва и проверява получените имейли/пратки с приложените документи и в случай на подадени некоректни или непълни документи ги изисква повторно;
 • Предава окомплектованите документи на оператор въвеждане на данни - митническо оформяне за изготвяне на митническа декларация;
 • Въвежда получената информация точно и своевременно, отбелязва статус на пратки и др. в наличните софтуери, съгласно инструкциите за работа;
 • Предоставя подробна информация на клиентите относно възможните варианти за митническо освобождаване;


Основно изискване за длъжността:
• Средно образование
Предимство: професионален опит в куриерски и други логистични дейности.

Дружеството предлага:

 • Въвеждащо обучение и адаптиране към работната среда;
 • Трудов договор с брутно трудово възнаграждение: 700 лв. – 800 лв.
 • Прилагане на бонус система – допълнително специфично заплащане, в зависимост от постигнатите трудови резултати (до 30 % от минималната работна заплата за страната);
 • Социални придобивки: месечни ваучери за храна в размер на 50 лв. и други, съгласно Колективен трудов договор
 • Осигурен транспорт

Ако сте мотивирани да се включите в динамичния екип на БРСЦ, възползвайте от възможността да кандидатствате за позицията.
Български разменно сортировъчен център на „Български пощи” ЕАД се намира на адрес: гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе” № 31.