Процедура за подбор и класиране по документи за длъжностите: ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ“ - Български разменно сортировъчен център (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД - гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе”№ 31.

13.09.2019

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”
БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР
Български разменно сортировъчен център (БРСЦ) на „Български пощи” ЕАД е своеобразно логистично звено на Балканския полуостров. Основната му дейност по приемане, обработване и транспортиране на вътрешни и международни пратки, както и ежедневния и периодичен печат се осъществява чрез съвременно технологично оборудване с голям капацитет.
Във връзка с новосформирано звено „Митническо обслужване“ Български разменно сортировъчен център търси да назначи служители на длъжността:

ОПЕРАТОР ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ „МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ“

Основни задължения и отговорности:

 • Въвежда в информационните системи на дружеството всички входящи пощенски пратки, подлежащи на митническо оформяне;
 • Изготвя митнически декларации;
 • Тарифира стоките, подлежащи на митническо оформяне;
 • Предава подготвените митнически декларации и описи на митническите агенти;
 • Приема пратките подлежащите на митническо оформяне в склада;
 • Въвежда документите за освободените пратки в наличните софтуери;
 • Координира процеса по доставка на освободените пратки в мрежата на БП ЕАД;
 • Архивира документите на освободените пратки.


Основно изискване за длъжността:
• Средно образование
Предимство: професионален опит в куриерски и други логистични дейности.

Дружеството предлага:

 • Въвеждащо обучение и адаптиране към работната среда;
 • Трудов договор с брутно трудово възнаграждение: 700 лв. – 800 лв.
 • Прилагане на бонус система – допълнително специфично заплащане, в зависимост от постигнатите трудови резултати (до 30 % от минималната работна заплата за страната);
 • Социални придобивки: месечни ваучери за храна в размер на 50 лв. и други, съгласно Колективен трудов договор
 • Осигурен транспорт
  Ако сте мотивирани да се включите в динамичния екип на БРСЦ, възползвайте от възможността да кандидатствате за позицията.

Български разменно сортировъчен център на „Български пощи” ЕАД се намира на адрес: гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе” № 31.