ПРОЦЕДУРА за провеждане на подбор по документи за длъжността „ ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ/ “ 8 - часов работен ден в ПС Стара Загора кл.10 към ОПС Стара Загора

10.10.2019

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН БУРГАС

ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

 

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на персонал в  БП   ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1  от КТ

 

обявява процедура

за провеждане на подбор по документи за длъжността:

 

 „ ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ /ПОЩАЛЬОН ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ/ “

8 - часов работен ден в ПС Стара Загора кл.10 към ОПС Стара Загора

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография
  • Копие от диплома за завършено образование

 

Изисквания към кандидатите:

  • Образование – средно;
  • Работа с компютър – базови познания

 

Документи за участие се приемат от 11.10.2019 г. до 18.10.2019 г. - в ОПС Ст. Загора или по пощата в отдел „Човешки ресурси” на РУ  - ЮИР - Бургас на адрес, гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” № 2.

За допълнителна информация  - ОПС Ст. Загора, Централна поща, ул. „Св.Княз Борис I“ № 81.

Лице за контакти: Виолета Георгиева  – тел. 042/614708.