Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността: „СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПС (НАЧАЛНИК ПС V кат.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ В ПС”

28.11.2019

РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”

Съгласно чл.12 от КТД, на основание чл. 9а и чл.18 от СП, на основание чл. 67 ал.1, т.1 и чл. 70 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

За подбор и класиране по документи  за длъжността:

„СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПС (НАЧАЛНИК ПС V кат.), ТОЙ И ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ В ПС”

 

НА 6 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

В ПС КАМЕНО ПОЛЕ  -  ОПС ВРАЦА

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

 Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност.

Основни задължения:

  • Организиране, контролиране цялостната дейност на пощенската станция;
  • Приемане, обработване и доставка на пощенски пратки, ежедневен и периодичен печат; извършва абонамент и продажба на пощенски ценности;
  • Изплаща пенсии, записи и социални помощи по домовете; инкасира суми по договори по възложителство и други.

Документи за участие се приемат до 06.12.2019г. в отдел Човешки ресурси – Адрес: 1081 София, ул. „Владайска” № 33.                                                                

Телефон за контакти: 02 / 9496 433

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и политиката за защита на личните данни в „Български пощи“ ЕАД.

За повече информация, вижте нашия интернет сайт, раздел „Защита на данните“.

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити в срок от 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.