Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността: „КАСИЕР ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА (ПС III КАТ.)“ НА 4 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

10.12.2019

ПРОЦЕДУРА за провеждане на подбор по документи за длъжността

„КАСИЕР ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА (ПС III КАТ.)“

на 4 часов работен ден

Регионално управление „ЗАПАДЕН РЕГИОН”,

Областна пощенска станция  Благоевград,

ПС РАЗЛОГ

Обявява процедура за подбор и класиране по документи за длъжността:

„Касиер гише в съобщенията (пс III кат.)

 НА 4 ЧАСОВ  РАБОТЕН ДЕН

 В  ПС РАЗЛОГ   – ОПС БЛАГОЕВГРАД

                              

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен – средно  образование;
  • Работа с офис продукти.

Основни задължения:

  • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства;
  • Инкасиране суми по договори на външни възложители.

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

 Документи за участие се приемат до 13.12.2019 година в отдел “Човешки ресурси” на ул. “Владайска” № 33, 1081 гр. София, тел. 02/ 9496 555.

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и политиката за защита на личните данни в „Български пощи“ ЕАД.