Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността: “КАСИЕР ГЛАВНА КАСА ОПС ІII-ТА КАТ.“ в ОПС Разград на 8 часов работен ден

23.12.2019

РЪКОВОДСТВОТО НА ОПС РАЗГРАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН”

гр. Разград, п.к.7200, ул.”Васил Левски” №2

Съгласно чл.12 от КТД и на основание чл.18 от Системата за подбор, на основание

чл.67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ

                                                                               ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

за подбор по документи и провеждане на интервю за длъжността

КАСИЕР ГЛАВНА КАСА ОПС ІII-ТА КАТ.

в  ОПС Разград на 8 часов работен ден

 

Необходими документи:

  • Заявление
  • Професионална автобиография
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование
  • Ксерокопие от документи за трудов стаж и професионален опит

Изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен– средно;
  • Работа с компютър;

Документите за участие се приемат 27.12.2019 г. до 08.01.2020 г. в ОПС Разград Разград, или на адрес гр. Разград, ул.”Васил Левски” 2

Лице за контакти:  Красимира Керчева, тел.084/66 13 12

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД. За повече информация, моля вижте нашия интернет сайт, раздел „Защита на данните“.

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат заличени в срок до 6 месеца, след приключване на процедурата за подбор.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведе  интервюто.