Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността „КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА (ПС І, ІІ, ІІІ, ІV, V КАТ.)“, на 8 часов работен ден

06.02.2020

РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

За подбор и класиране по документи  за длъжността

КАСИЕР, ГИШЕ В СЪОБЩЕНИЯТА (ПС І, ІІ, ІІІ, ІV, V КАТ.)

НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

 ОПС СОФИЯ - ГРАД

 

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователна степен: средно образование;
 • Компютърна грамотност.

Основни задължения:

 • Приемане, обработка, експедиране и доставка на пощенски пратки;
 • Приемане, изплащане и отчитане на парични средства;
 • Инкасиране суми по договори за възложителство.

Дружеството предлага:

 • Трудов договор с начална основна заплата : 705 лв.
 • Социални придобивки: месечни ваучери за храна и други, съгласно Колективен трудов договор.

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

 

Документи за участие се приемат в отдел Човешки ресурси – 1081 София, ул. „Владайска” № 33. Телефон за контакти: 02 / 9496 433 или 02 / 9496 555.

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и политиката за защита на личните данни в „Български пощи“ ЕАД.