Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността: СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПС (НАЧАЛНИК ПС ІV кат. )на 8 часов работен ден, в ПС ОРЯХОВО - ОПС ВРАЦА

01.04.2020

„Процедура за подбор и класиране по документи за длъжността: СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПС (НАЧАЛНИК ПС ІV кат. )на 8 часов работен ден, в ПС ОРЯХОВО -  ОПС ВРАЦА

Регионално управление „ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОПС Враца - ПС Оряхово

Обявява процедура за подбор и класиране по документи за длъжността:

СЛУЖИТЕЛ ГИШЕ В ПС (НАЧАЛНИК ПС ІV кат. ) НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН В ПС ОРЯХОВО

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование;
  • Компютърна грамотност.

Основни задължения:

  • Организиране, контролиране цялостната дейност на пощенската станция;
  • Приемане, обработване и доставка на пощенски пратки, ежедневен и периодичен печат; извършва абонамент и продажба на пощенски ценности
  • Изплаща пенсии, записи и социални помощи по домовете; инкасира суми по договори по възложителство и други.

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

Документи за участие се приемат до 03.04.2020 г. в отдел Човешки ресурси –                        1081 София, ул. „Владайска” № 33. Телефон за контакти: 02 / 9496 433.

 „Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и политиката за защита на личните данни в „Български пощи“ ЕАД