Ръководството на Регионално управление ЮЦР на БП ЕАД - гр. Пловдив, търси да назначи „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ“ В ПС ТРУД - НА 6 ЧАСА

03.08.2020

О Б Я В А

Р Ъ К О В О Д С Т В О Т О

на Регионално управление ЮЦР на БП ЕАД гр. Пловдив

търси да назначи

„Пощенски раздавач“

В ПС труд

на 6 часа

 

 • Необходими документи:
 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.
 • Изисквания към кадидатите:
 • Образователна степен – средно образование;
 • Годност за работа на открито и продължително ходене с товар;
 • Предимство- познаване на населеното място.

Документи за участие се приемат от 03.08.2020 г. до 10.08.2020 г. /или до намиране на подходящ кандидат/ в РУ ЮЦР на БП ЕАД, с адрес: гр. Пловдив 4000,                 пл. „Централен“ № 1.

За контакти: – тел. 032/276-210- гл. специалист ПУЛТД

 • „Български пощи” ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи” ЕАД. За повече информация, моля, вижте нашия интернет сайт, раздел „Защита на данните”.
 • „Български пощи” ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати;
 • Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат изтрити в срок до 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.