РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН”, „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за подбор по документи за длъжността: „ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ) КЪМ ОПС” В ЗВЕНО АВТОБАЗА, ОПС В.ТЪРНОВО

04.10.2021

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ “СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН”

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД

 

ОПС В. Търново, гр. В. Търново, п.к.5000, ул.Хр. Ботев” №1

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

за подбор по документи за длъжността:

 

ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ) КЪМ ОПС

В ЗВЕНО АВТОБАЗА, ОПС В.ТЪРНОВО

при пълно работно време  – 8 часа

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Автобиографични данни / СV;
  • Ксерокопие от документи за правоспособност и трудов стаж.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Образователно - квалификационна степен– средно образование;
  • Да притежават валидно свидетелство за управление на МПС категория „В“ и „С“.

 

Допълнителни и специфични изисквания за длъжността:

  • Мин. 2 години опит като водач на МПС категория „С“;
  • Да е преминал през изпит /тест/ за ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ГОДЕН (по смисъла на наредба № 33/03.11.1999г. на Министерството на транспорта и чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата);
  • Да притежава карта за квалификация на водачи на МПС (в изпълнение на Наредба № 41 на МТИТС и Директива 2003/59/ЕО).

 

Документите за участие се приемат в ОПС В. Търново,  ул.”Хр. Ботев” № 1.

Тел. за връзка и допълнителна информация: 062 612 222.

 

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати.

 

„Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД.