ЦУ НА “БП” ЕАД БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ” В ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”

26.09.2022

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.5 и чл. 10 от Системата за подбор на административен персонал  в

„ Български пощи” ЕАД и на основание чл .67 ал.1 т.1, във връзка с чл.70 от КТ

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи и ситуационно интервю

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА:  ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ”

В ДИРЕКЦИЯ „СОРТИРОВЪЧНА ДЕЙНОСТ И МАГИСТРАЛЕН ТРАНСПОРТ”

 

Основни изисквания за длъжността:

  • Основно образование.

 

Основни задължения и отговорности:

  • Почиства работни и битови помещения, сервизни помещения и санитарни възли в административната сграда и двора към сградата;
  • Периодично измиване на прозорци в сградата на БРСЦ.

 

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от документ за трудов стаж и професионален опит.

 

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

  1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, отговарящи на основните изисквания;
  2. Ситуационно интервю.

 

Кандидатите, допуснати до ситуационно интервю ще бъдат уведомени допълнително за мястото, деня и часа на провеждане.

 

Документи за участие се приемат и в Български разменно сортировъчен център на „Български пощи” ЕАД, гр. София, кв. Враждебна, ул. „Челопешко шосе” № 31.

Лице за контакти: г-жа Иванка  Александрова – работно време от 8,00 ч. до 16,30 часа или GSM:0879433227.

 

 „Български пощи“ ЕАД обработва личните данни в съответствие в Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни на „Български пощи“ ЕАД;

„Български пощи“ ЕАД ще се свърже само с одобрените кандидати;

Личните данни на неодобрените кандидати ще бъдат унищожени в срок до 6 месеца след приключване на процедурата за подбор.