Обява за външен подбор и класиране по документи за длъжността „ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) (ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ) В ПС“ - НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН, ОПС СОФИЯ – ГРАД, За следните райони: София-център, Панчарево, Кокаляне, Младост, Надежда, Банишора, Лозенец

18.06.2019

О Б Я В А

                   Съгласно чл.12 от КТД, на основание чл. 9а и чл.18 от СП, на основание чл. 67 ал.1, т.1 и чл. 70 от КТ

РЪКОВОДСТВОТО НА РУ „ЗАПАДЕН РЕГИОН”

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

За външен подбор и класиране по документи  за длъжността

ПОЩЕНСКИ РАЗДАВАЧ (ПОЩАЛЬОН) (ДОСТАВЪЧНА ДЕЙНОСТ) В ПС“

НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

 ОПС СОФИЯ – ГРАД

За следните райони: София-център, Панчарево, Кокаляне, Младост, Надежда, Банишора, Лозенец, Враждебна и Дружба

Необходими документи:

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Ксерокопие от документ/и за трудов стаж и професионален опит.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Образователна степен: средно образование.

Основни задължения:

  • Приемане, обработване и доставка на пощенски пратки, ежедневен и периодичен печат;
  • Изплащане на пенсии, записи и социални помощи в жилищата на получателите и други.

Документи за участие се приемат в отдел Човешки ресурси – 1081 София, ул. „Владайска” № 33. Телефон за контакти: 02 / 9496 433 и 02/ 9496 555.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат уведомени своевременно за резултатите  от подбора.