процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността: „ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ)“ в Автобаза към ОПС Стара Загора, на 8-часов работен ден

18.07.2019

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ „ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН” - БУРГАС
ОБЛАСТНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
6000 Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис І” № 81

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.12 от КТД и чл. 6 от Системата за подбор на перонал в „ БП”  - ЕАД
на основание чл.67, ал.1, т.1  от КТ

процедура за провеждане на подбор по документи за длъжността: „ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ (МЕЖДУРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ)“

в Автобаза към ОПС Стара Загора, на 8-часов работен ден

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Професионална автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Карта за квалификация на водач на МПС;
 • Карта на водача за дигитален тахограф;
 • Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на товари и пътници;
 • Удостоверение за психологическа годност;

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – средно;
 • Категория С;
 • Професионален опит като водач на МПС - минимум 3 г.

Основни задължения:

 • Извършва товаро-разтоварна дейност;
 • Извършва обход по зададен маршрут и пътеразписание;
 • Извършва превоз на пощенски пратки и хора;
 • Приема срещу подпис пощенски пратки, ежедневен и периодичен печат, аванс парични средства, пратки с обявена стойност и други;
 • Полага грижи и носи материална отговорност за правилното съхраняване и опазване на превозваните пратки /товар/ по време на път и до размяната му с пощенските станции;
 • Извършва пълен предпътен преглед на МПС;
 • Поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равнище повереното МПС;
 • Спазва изискванията на Закона за движение по пътищата;
 • Активно участва в ТО и ЕО на МПС, като следи за извършването но своевременната смяна на маслата и гресиране на МПС;
 • При производствена необходимост съдейства за окончателното завършване на производствения процес;
 • Опазване на гаражните съоръжения и инструменти и правилното им използване.
 • Задължително носи и представя при поискване на контролните органи всички необходими документи за изпълнението на дейността;
 • Оформя окончателно пътният лист за деня, съгласно изискванията;

 

Документи за участие се приемат от 19.07.2019 г. до 25.07.2019 г. в: ОПС Ст. Загора 6000,
ул.”Св. Княз Борис І” № 81 и отдел „Човешки ресурси” на РУ - ЮИР – Бургас
Адрес: гр. Бургас 8000, ул.”Цар Петър” № 2
За допълнителна информация:  Виолета Георгиева  – тел. 042/614708, ОПС Ст. Загора.