Национална кампания „Великден за всеки“ под патронажа на Омбудсмана на Република България

27.04.2016

Във връзка с Националната кампания „Великден за всеки“, под патронажа на Омбудсмана на Република България,  „Български пощи“ ЕАД  Ви уведомява:

Ваучерите ще се връчват в централните пощенски станции в общинските центрове от 28.04.2016 г. до 30.06.2016 г. съгласно работното им време. Списък на пощенските станции и техните адреси, може да намерите тук.

На видни места в тези пощенски станции ще бъдат поставени списъци с правоимащите лица. Ваучерите ще се връчват лично срещу представяне на документ за самоличност или с нотариално заверено пълномощно.

За повече информация относно кампанията: http://www.ombudsman.bg/