НА 21, 25, 26 И 27 МАЙ В ОФИСИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ЕНЕРГО-ПРО НЯМА ДА СЕ ПЛАЩАТ

20.05.2016

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че на 21, 25, 26 и 27 май няма да бъде възможно заплащането на сметки за електрическа енергия към Енерго-Про, тъй като компанията подготвя информационната си система за работа в съответствие с изискванията на свободния пазар.

От 19 до 30 май включително от Енерго-Про няма да прекъсват електрозахранването на клиенти, които са забавили погасяването на своите задължения за електроенергия.

Електроразпределителната компания въвежда нови функционалности, които улесняват процеса по смяна на доставчика на електрическа енергия на пазара по свободно договорени цени. 

Освен това от Енерго-Про планират сегашните срокове за плащане на фактурите за потребена електрическа енергия – 10-то, 15-то или 25-то число на месеца, от август ще бъдат променени на 1-во или 10-то число. Запазва се на този етап срокът за плащане 25-то число за клиенти в малките населени места, които се обслужват от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД.

Допълнителна информация клиентите могат да получат на денонощния телефон 0700 1 61 61 и на интернет страницата на компанията www.energo-pro.bg