Определяне на пощенски код на новообразуваното населено място с. Свети Спас

09.06.2016

 С Решение №302/27.05.2016г. на Комисията за регулиране на съобщенията е съгласуван определения пощенски код 2039 на новообразуваното населено място с. Свети Спас, община Долна Баня, Софийска област. То е създадено с Решение №783/12.10.2015г. на Министерския съвет на Република България за извършване на административно-териториална промяна в община Долна Баня, област София и с Указ №203 на Президента на Република България, публикуван в Държавен вестник бр.86 от 6.11.2015г. е наименувано с. Свети Спас, община Долна баня, Софийска област.