Във връзка със земетресенията в Италия

01.11.2016

Пощенскияг оператор в Италия обръща внимание при адресирането на пратките да се има предвид, че много хора са с разрушени домове и са настанени на други адреси. При изпращането на пратки за засегнатите райони е необходимо предварително уточняване на адреса с получателя.

Операторът уведомява също, че поради серията от земетресения и нарушени комуникации обработката и доставката на пратки на места се извършват със закъснения.