Забавяне в обработката и доставката на пратки в Испания

20.12.2016

Пощенският оператор в Испания уведомява, че поради наводнения и нарушена инфраструктура обработката  и доставката на пратки в районите с пощенски кодове  03590, 03599, 03710, 03140, 03149, 03300, 03311, 03312, 03313, 03315, 03316, 03318, 03321, 03322, 03189, 03193, 03317, 03325, 03190, 03191, 03182, 03183, 03188, 03180, 03181, 03184, 03185, 03186, 30330, 30390, 30395, 30593, 30594, 30200, 30201, 30202, 30203, 30350, 30351, 30353, 30392, 30399, 30320, 30329,30331, 30332, 30333, 30334, 30335, 30338, 30860, 30868, 30870, 30875, 30876, 30877, 30878, 30879, 30590, 30591, 30592, 30720, 30730, 30739, 30740, 30700, 30708, 30709, 46670, 46843, 46844, 46860, 46868, 46869,, 46890, 46891, 46910, 46870, 46192, 46193, 46194, 46900, 46901, 46909 са сериозно засегнати.

Клиентите ще бъдат уведомени при нормализиране на ситуацията.