ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАПЛАТИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ПОЩЕНСКИТЕ ОФИСИ

22.02.2017

През 2017 година „Български пощи” ЕАД активизира дейността си по приемане на суми за местни данъци и такси в пощенските станции, като освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, в офисите на „Български пощи“ вече могат да се плащат и патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения.

Услугата се предлага в пощенски станции на територията на цялата страна (Списък 1). Във всяка пощенска станция от този списък могат да се плащат данъци и такси към всички общини, посочени в приложения списък на общините (Списък 2). За целта е достатъчно клиентът да съобщи на обслужващия служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

Важно за клиентите е да знаят, че заплащането на данъци в пощенските станции зависи изцяло от решението на общините и в случай, че интересуващата ги община липсва в приложения списък, да отправят конкретно искане към кмета на общината за осигуряване на тази възможност.

Списък 1: Пощенски станции, в които се инкасират суми за МДТ.

Списък 2: Общини, за които се инкасират суми за МДТ.