БЪЛГАРСКИ ПОЩИ СТАРТИРАХА НАЦИОНАЛНИЯ ЕТАП НА 46-ИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВПС

22.02.2017

„Български пощи” ЕАД стартира националния етап от 46-ия международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Тазгодишната тема на конкурса е свързана с избора на нов Генерален секретар на ООН и гласи: “Ако сте съветник на новия Генерален секретар на ООН, кой световен проблем ще му предложите да реши първо и какви действия да предприеме за това?“.

Според конкурсните правила в международното състезание могат да участват само деца на възраст до 15 години. Националният му етап в различните страни се организира от задължените пощенски оператори и писмата се изпращат чрез тях. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или от частни лица.

Всяка от допуснатите до конкурса творби трябва да отговаря на следните условия:

  • Да бъде написана като писмо до приятел, близък, известна личност и пр., като

съдържа всички обичайни за писмото елементи (адрес на подател и получател, обръщение, поздрави, подпис).

  • Да съдържа не повече от 1000 думи.
  • Стриктно да се придържа към зададената тема.
  • Авторите следва да се въздържат от изтъкването на каквито и да е политически и религиозни мнения.

Желаещите да участват в конкурса, които отговарят на възрастовите условия, могат да изпратят своите съчинения не по-късно от 31 март 2017 година на адрес: „Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. „Стефан Младенов” 1, бл. 31, 1700 София, за Иванка Паунова.

Съчинението трябва да е придружено с писмо, съдържащо следната информация за неговия автор: три имена и адрес; пол, възраст, дата на раждане; име и адрес на училището, клас; копие от ученическата карта; телефон за връзка.

Победилото в националното класиране писмо ще бъде изпратено за участие в международната надпревара с другите национални победители.

Отличените от „Български пощи” ЕАД послания ще получат своите награди и поощрения в навечерието на Световния ден на пощата – 9 октомври.

За въпроси и уточнения – тел. 02/949 32 66, Ваня Паунова; e-mail: i.paunova@bgpost.bg