Забавяне в обработката и доставката на пратки в Австралия

17.03.2017

Пощенският оператор в Австралия уведомява, че поради лоши метеорологични условия в районите с пощенски кодове 2429, 2780, 2602, 2611, 2605, 2606, 2204, 2902, 2612, 2914, 2913, 2614, 2615, 2460, 2480, 2481, 2482, 2484 се очакват закъснения в обработката и доставката на пратките.

Клиентите ще бъдат уведомени при нормализиране на ситуацията.