Пенсиите през април ще се изплащат от 6-то до 20-то число на месеца.

29.03.2017

„Български пощи“ ЕАД информира своите клиенти, че изплащането на пенсиите през месец април 2017 година ще започне на 6-ти (четвъртък) и ще приключи на 20-ти април (четвъртък).  В дните на Великденските празници (14, 15, 16 и 17 април) пенсии няма да се изплащат.