ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

11.09.2017

Пощенският оператор в Република Корея уведомява, че поради обединение на серия празници от 30 септември до 9 октомври 2017 няма да работят сортировъчните центрове и пощенските офиси в страната. Това ще доведе до забавяне в обработката и доставката на пратките.