ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В МАЛАЙЗИЯ

09.11.2017

Пощенският оператор в Малайзия уведомява, че поради наводнения е нарушено извършването на доставки на пратки в районите с пощенски кодове 10000, 10050, 10100, 10150, 10200, 10250, 10300, 10350, 10400, 10450, 10460, 10470, 10500, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506, 10508, 10512, 10514, 10516, 10518, 10524, 10534, 10538, 10540, 10542, 10546, 10550, 10551, 10552, 10558, 10560, 10564, 10566, 10570, 10576, 10578, 10582, 10590, 10592, 10593, 10594, 10596, 10600, 10604, 10609, 10610, 10612, 10620, 10622, 10626, 10628, 10634, 10646, 10648, 10660, 10661, 10662, 10670, 10672, 10673, 10674, 10676, 10690, 10710, 10720, 10730, 10740, 10750, 10760, 10770, 10780, 10790, 10800, 10810, 10820, 10830, 10840, 10850, 10910, 10920, 10990, 11000, 11010, 11020, 11050, 11060, 11100, 11200, 11300, 11400, 11409, 11500, 11600, 11609, 11700 and 11800.

Клиентите ще бъдат уведомени при нормализиране на ситуацията.