СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ ЕТАП НА 47-ИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ЕПИСТОЛАРЕН КОНКУРС НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ

01.02.2018

От „Български пощи” ЕАД обявиха националния етап на 47-ия международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО. Темата за 2018 година гласи: “Представете си, че сте писмо, пътуващо във времето. Какво послание искате да предадете на своите читатели?“

В конкурса могат да участват само деца на възраст до 15 години. Националният му етап в различните страни се  организира от задължените пощенски оператори и писмата се изпращат чрез тях. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или от частни лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка.

Всяка от допуснатите до конкурса творби трябва да отговаря на следните условия:

  • Да бъде написана като писмо до приятел, близък, известна личност и пр., като включва всички обичайни за писмото елементи (адрес на подател и получател, обръщение, поздрави, подпис).
  • Да съдържа не повече от 1000 думи.
  • Стриктно да се придържа към зададената тема.
  • Авторите следва да се въздържат от изтъкването на каквито и да е политически и религиозни мнения.
  • Нов момент в изискванията за 2018 година е в текста по никакъв начин да не се споменава името на държавата на автора, както и всякакви връзки и препратки към нея.

Желаещите да участват в конкурса могат да изпратят своите съчинения не по-късно от 31 март 2018 година на  адрес: „Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. „Стефан Младенов” 1, бл. 31, 1700 София, за Иванка Паунова.  

Към съчинението трябва да има придружително писмо със следната информация за неговия автор: три имена и адрес; пол, възраст, дата на раждане; име и адрес на училището, клас; копие от ученическата карта; телефон за връзка.

Победилото в националното класиране писмо ще бъде изпратено за участие в международната надпревара с другите национални победители.

Отличените от „Български пощи” ЕАД послания ще получат своите награди и поощрения по пощата в навечерието на Световния ден на пощата – 9 октомври.

За въпроси и уточнения – тел. 02/949 32 66, Ваня Паунова; e-mail: i.paunova@bgpost.bg