ЗАБАВЯНЕ В ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В МЕКСИКО

15.02.2018

Пощенският оператор в Мексико уведомява, че поради извършване на промени в IT структурата се очакват закъснения в обработката и доставката на пратките, както и преустановяване на проследяването им в периода 16-19 февруари 2017 г.