НОВИ ЦЕНИ В УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА

01.03.2018

От 01.03.2018 г. се променят цените на част от услугите от универсалната пощенска услуга, предоставяна от „Български пощи“ ЕАД. Новите цени са съгласувани от Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 628 от 21.12.2017 година.

Променят се цените на писмовните пратки за страната и чужбина, цените на услугата „колети“ за страната, както и цената на допълнителната услуга „препоръка“ за страната.

Въвежда се нова структура на цените на писмовните пратки за страната и чужбина във връзка с изпълнение на актовете на Всемирния пощенски съюз, в сила от началото на 2018 година.

Пратките се класифицират по формати P, G и E, като се въвеждат ограничения за размери (дължина, широчина и дебелина), тегло, съдържание и вид на услугата, „с предимство“ или „без предимство“, както следва:

Формат P - малка писмовна пратка, съдържаща кореспондентска пратка и пощенска карта с размери:

Кореспондентска праткаограничения за размери:
минимални: 90х140 мм;
максимални: 165х245 мм;
максимална дебелина 5 мм;
тегло до 50 грама.

Пощенска карта - ограничения за размери:
минимални: 90х140 мм с отклонение до 2 мм;
максимални:120х235 мм с отклонение от 2 мм.

Формат Gголяма писмовна пратка -  кореспондентска пратка с размери:
 минимални: 90х140 мм;
 максимални: 305х381мм;
 максимална дебелина 20 мм; 
 максимално тегло  500 грама.

Формат Е – обемна писмовна пратка - кореспондентска пратка, печатно произведение, малък пакет с размери:

  • Минимални: не по-малки от 90х140 мм с отклонение до 2 мм. За руло: дължина плюс два пъти диаметър 170 мм, като най-големият размер не може да превишава 100 мм.
  • Максимални: дължината, ширината и дебелината, събрани заедно, образуват максимален сбор 900 мм, като най-големият размер в едно от трите измерения не може да превишава 600 мм. За руло: дължина плюс два пъти диаметър 1040 мм, като най-големият размер не може да превишава 900 мм.

Определянето на формата е във връзка с определяне цената за непрепоръчаните писмовни пратки. В случай, че непрепоръчана кореспондентска пратка надвишава ограничението за формат при един или повече от четирите критерии (дължина, ширина, дебелина и тегло), пратката се класифицира в следващия по-голям формат, в случай, че се вмества в размерите на този формат.

Непрепоръчаните печатни произведения и малки пакети се класифицират във формат Е.

Всички препоръчани писмовни пратки, както и тези с обявена стойност, се класифицират във формат Е.