ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА НА ПРАТКИТЕ В ИРЛАНДИЯ

02.03.2018

Пощенският оператор в Ирландия уведомява, че поради влошените метеорологични условия в страната обработката на всички пратки е преустановена.

Клиентите ще бъдат информирани при нормализиране на ситуацията.