ВЪЗМОЖНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ЧЕЗ

06.03.2018

„Български пощи“ ЕАД уведомява своите клиенти, че поради миграция към нов софтуер са възможни временни затруднения в приемането на плащания към ЧЕЗ.

Дружеството поднася своите извинения за причинените неудобства.