ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА И ДОСТАВКАТА НА ПРАТКИ В АВСТРАЛИЯ

09.03.2018

Пощенският оператор в Австралия уведомява, че поради влошени метеорологични условия в страната считано от 7 март 2018 г. обработката и доставката на пратките в районите с пощенски кодове от 4737 до 4895 са преустановени.

Клиентите ще бъдат информирани при нормализиране на ситуацията.